Regulamin

 1. 1.Informacje
  ogólne

  1.1.
  Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń
  uczestnictwa „on – line” w III-ej edycji Kongresu Logistycznego
  CSCMP CEE CONFERENCE 2021 organizowanego w dniu 18 listopada 2021 r.
  w Warszawie w Hotelu ARCHE przy Al. Krakowskiej 237 ( zw. dalej
  Kongresem).

  1.2.
  Organizatorem Kongresu jest PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty
  25, 02-233 Warszawa, NIP: 521 008 45 08, REGON: 00805464000000

  2.Udział
  w Kongresie

  2.1.
  Podstawą uczestnictwa w Kongresie jest dokonanie rejestracji poprzez
  formularz na stronie www.

  2.2.
  Po wypełnieniu formularza potwierdzenie udziału jest przesyłane
  drogą elektroniczną.

  2.3.
  Przesłanie Zgłaszającemu e-maila zwrotnego stanowi zawarcie
  wiążącej umowy pomiędzy Zgłaszającym a PPH EWA – BIS Sp. z
  o.o. i jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody Zgłaszającego na
  wszelkie zobowiązania wynikające z umowy.

  3.Anulowanie
  udziału

  3.1.
  Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Kongresie na niżej
  określonych warunkach.

  a) Rezygnacji
  z udziału należy dokonać w formie pisemnej na e mail:
  diana.efendiyeva@ewabis.com.pl

  b) W
  przypadku zgłoszenia rezygnacji z Kongresu do dnia 4 listopada 2021
  r. Zgłaszający otrzyma pełen zwrot kosztów.

  c) W
  przypadku zgłoszenia rezygnacji po dniu 4 listopada 2021 r.
  Zgłaszający obowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów
  uczestnictwa w wysokości wynikającej z zawartej pomiędzy
  Zgłaszającym a PPH EWA –BIS Sp. z o.o., umowy.

  d) W
  przypadku braku uczestnictwa w Kongresie oraz braku pisemnej
  rezygnacji z udziału w Kongresie, Zgłaszający obowiązany jest
  uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości
  wynikającej z umowy.

  4.Cena
  Uczestnictwa

  4.1.
  Cena uczestnictwa jednej osoby w Kongresie wynosi:

  Uczestnictwo
  stacjonarne

  699
  PLN + 23 % VAT

  Uczestnictwo
  zdalne on-line

  199
  PLN + 23 % VAT

  4.2.
  Cena uczestnictwa stacjonarnego obejmuje:


  udział w prelekcjach


  materiały kongresowe


  poczęstunek podczas przerwy kawowej


  lunch

  4.3.
  Cena uczestnictwa zdalnego on-line obejmuje:


  udział w prelekcjach on-line

  5.
  Dokonanie płatności

  5.1.
  Faktura „PRO FORMA” zostanie wystawiona i wysyłana Zgłaszającemu
  po wypełnieniu formularza zgłoszenia „on – line” na podany
  adres e- mail księgowości Zgłaszającego lub inny adres e- mail
  wskazany w formularzu zgłoszenia „on- line”

  5.2.
  Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia „on-line” w imieniu
  Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do
  działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do
  zawarcia umowy z PPH EWA –BIS Sp. z o.o. dotyczącej uczestnictwa w
  Kongresie.

  5.3.
  Wpłata winna być dokonana w ciągu 7 dni od otrzymania od PPH EWA
  –BIS Sp. z o.o. wiadomości e-mail potwierdzającej uczestnictwo,
  jednak nie później niż 3 dni przed

  terminem
  rozpoczęcia Kongresu.

  5.4.
  W terminie 7 dni od daty wpływu opłaty na konto bankowe: PPH EWA
  –BIS Sp. z o.o. Zgłaszającemu zostanie wystawiona faktura za
  uczestnictwo w Kongresie.

  5.5.
  Wpłaty należy dokonać na konto bankowe:

  Bank
  Pekao S.A. o/Warszawa nr PL54 1240 1053 1111 0010 7243 2368

  PL90
  1240 5921 1978 0010 2438 3797 (walutowe)

  PPH
  EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa

  Tytuł
  przelewu: Kongres Logistyczny

  6.Uwagi

  6.1
  Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, zapytania lub wnioski dotyczące
  warunków uczestnictwa w Kongresie należy kierować:

  Aleksandra
  Tokarz,

  PPH
  EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

  Tel.
  +48 722 222 928

  e-mail:
  ifs-poland@ifs-certification.com

  Diana
  Efendiyeva

  PPH
  EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

  Tel.
  +48 607 994 702

  e-mail:
  diana.efendiyeva@ewabis.com.pl

  Michalina
  Nguyen

  PPH
  EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

  Tel.
  +48 792 759 736

  e-mail:
  michalina.nguyen@ewabis.com.pl

   

Kontakt i dojazd

Osoby kontaktowe do udzielania informacji w związku z kongresem.

Aleksandra Tokarz

Sebastian Jarzębowski

Uczestnicy Konferencji mogą korzystać z parkingu hotelu Arche Hotel przy Al. Krakowska 237 . Hotel posiada podziemny parking płatny dla gości hotelowych i konferencyjnych. Cena: 10PLN/h , 30 PLN/doba