Regulamin

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń uczestnictwa „on – line”

w  II-tej edycji  CSCMP CEE Supply Chain  Conference and Exhibition 2020 organizowanego w dniu 17 listopada  2020 r. przez PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa za pośrednictwem strony internetowej: www.conferencecscmp.org oraz warunki uczestnictwa w Kongresie.

  1. Uczestnictwo w kongresie jest bezpłatne

Po wypełnieniu formularza zgłoszenia „on – line” na stronie www.conferencecscmp.org

  1. Zgłaszającemu zostanie wysłana wiadomość elektroniczna na adres e- mail wskazany w formularzu zgłoszenia „on – line” , potwierdzająca
  2. Osoba wypełniająca formularz zgłoszenia „on-line” w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zawarcia umowy z PPH EWA –BIS Sp. z o.o. dotyczącej uczestnictwa w Kongresie.

Wszelkie uwagi, zastrzeżenia, zapytania lub wnioski dotyczące warunków uczestnictwa w Kongresie należy kierować:


Aleksandra Tokarz,

PPH EWA –BIS Sp. z o.o., ul. Serwituty 25, 02-233 Warszawa.

Tel. +48 722 222 928

e-mail: ifs-poland@ifs-certification.com

Kontakt i dojazd

Osoby kontaktowe do udzielania informacji w związku z kongresem.

Aleksandra Tokarz

Sebastian Jarzębowski

Uczestnicy Konferencji mogą korzystać z parkingu hotelu Arche Hotel przy Al. Krakowska 237 . Hotel posiada podziemny parking płatny dla gości hotelowych i konferencyjnych. Cena: 10PLN/h , 30 PLN/doba