Członek Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów Logistyki i Zakupów (PSML).

 

Wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie specjalizujący się w tematyce logistyki międzynarodowej oraz handlu zagranicznego.

 

Ukończył studia doktoranckie w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii UMCS w Lublinie,

gdzie napisał rozprawę doktorską pod tytułem „Polska dyplomacja gospodarcza na początku XXI wieku”.

 

Współpracownik PARP, ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ds. Internacjonalizacji MŚP

(PO PW Dz. 1.2. Internacjonalizacja MŚP).

 

Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej „Solidarność”, Intrall Polska, dziale logistyki firmy Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

 

Aktualnie zaangażowany w realizację projektów szkoleniowo-doradczych dotyczących handlu zagranicznego, logistyki.

Kierownik studiów podyplomowych „Innowacyjne zarzadzanie produkcją” (UMCS) oraz „Manager Logistyki” (WSIiZ).

 

Posiada certyfikat Europejskiego Zrzeszenia Logistyków (ELA) – European Senior Logistician (ESLog).