Przemyslaw Piętak odpowiada w CBRE za rozwój linii biznesowej doradztwa w łańcuchu dostaw i logistyce w Polsce i innych krajach regionu CEE, w bliskiej współpracy z zespołami Industrial & Logistics oraz globalnym zespołem Supply Chain Advisory functions. Odpowiada za projekty doradcze z zakresu strategii łańcuchów dostaw, projektowania sieci logistycznych, audytów operacyjnych oraz projektowania magazynów i logistyki wewnętrznej dla klientów z branży przemysłowej, handlowej i logistycznej. Wcześniejsze doświadczenie w pracy dla jednej z największych globalnych firm logistycznych oraz dogłębne zrozumienie procesów Business Development i Solution Design w logistyce kontraktowej umożliwia mu również doradzanie klientom poszukujących nowych partnerów 3PL oraz komercyjną i operacyjną ocenę współpracy z operatorami logistycznymi. Przemysław posiada niemal 20-letnie doświadczenie w zakresie logistyki i łańcuchów dostaw, zdobyte zarówno po stronie przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i międzynarodowych firm doradczych i logistycznych.


Przemyslaw Piętak is responsible for the development of the Supply Chain Advisory service line within CBRE Poland and CEE, in close cooperation with the Industrial & Logistics Advisory & Transactions teams and the global / EMEA Supply Chain Advisory functions. He develops and manages the Supply Chain Advisory projects related with supply chain strategy, network design, operational assessment and facility concept for the industrial, retail and logistics clients. Thanks to his previous experience in working at the major global 3PL companies, he understands well the Contract Logistics Business Development and Solution Design process and is able to support the clients that are looking for the new 3PL partner or are willing to operationally and commercially evaluate their performance. Przemyslaw has nearly 20 years of experience in supply chain & logistics industry, working on the manufacturer side as well as international consulting and logistics companies.