Manager i specjalista do spraw spedycji lotniczej i kolejowej

W branży cargo od 1999 roku. Zawsze blisko miejsca akcji w transporcie lotniczym, uczestniczył w tworzeniu procesów spedycyjnych, zarządzał zespołami, poczynając od niewielkiej firmy z kapitałem zagranicznym, na światowych liderach skończywszy. Aktualne piastuje stanowisko Air & Rail Freight Country Managera

w firmie Raben Sea & Air SE. Wielokrotnie cytowany w periodykach logistycznych, konsultant wewnętrzny, członek klastra Cargo Olsztyn Mazury.

 

In the cargo industry since 1999. Always close to the place of action in air transport, he participated in the creation of forwarding processes, managed teams, ranging from a small company with foreign capital to world leaders. Currently he is Air & Rail Freight Country Manager

at Raben Sea & Air SE. Repeatedly quoted in logistic periodicals, internal consultant, member of the Cargo Olsztyn Mazury cluster.