Paweł Zagrajek jest związany z Instytutem Infrastruktury, Transportu i Mobilności Szkoły Głównej Handlowej, gdzie pracuje na stanowisku adiunkta oraz Centralnym Portem Komunikacyjnym. Jest ekspertem w zakresie lotniczych przewozów pasażerskich i cargo. Posiada 20-letnie doświadczenie w branży transportu lotniczego, zdobyte w różnych firmach i instytucjach związanych z transportem lotniczym – przewoźnikach lotniczych, obsłudze naziemnej, Urzędzie Lotnictwa Cywilnego oraz Komisji Europejskiej. Był zastępcą polskiego przedstawiciela w Radzie ICAO, członkiem Air Transport Regulation Panel oraz innych gremiów związanych z analizami i regulacjami międzynarodowego transportu lotniczego. Autor wielu publikacji na temat transportu lotniczego, w tym infrastruktury, działalności przewozowej, obsługi naziemnej oraz kwestii regulacyjnych i prawnych.


Paweł Zagrajek is an employee of Solidarity Transport Hub as well as an assistant professor at the Institute of Infrastructure, Transport and Mobility of the Warsaw School of Economics. He is an expert in the field of passenger and cargo traffic with 20 years of experience in the air transport industry. He worked for air carriers, ground handling agents, Civil Aviation Authority of Poland and the European Commission. He was an alternate representative to the ICAO council and a member of the Air Transport Regulation Panel. He was also associated with a number of other bodies related to the analysis and regulations of the international air transport industry. Paweł has authored numerous publications on the air transport industry.