Dyrektor ds. Frachtu Lotniczego i Drobnicy Kolejowej w Morskiej Agencji Gdynia Sp. z o.o. Przygodę w logistyce i sprzedaży rozpoczął ponad 15 lat temu. Doświadczony w budowaniu produktów, zespołów sprzedażowych, operacyjnych oraz zarządzaniu projektami. Odpowiedzialny za serwisy www.lotniczy.pl i www.kolejchiny.pl. Priorytety zawodowe to budowanie satysfakcji klienta i zespołu.