Posiada szerokie doświadczenie w realizacji dużych, międzynarodowych projektów przemysłowych, zwłaszcza w zakresie rozwoju nowych lokalizacji, consultingu logistycznego, planowania i projektowania nowej infrastruktury produkcyjno-logistycznej, optymalizacji kosztów oraz kompleksowego zarządzania projektem.

Zainteresowany wdrażaniem nowych strategii zarządzania i struktur organizacyjnych, a także negocjacjami i radzeniem sobie z nieprzewidywalnymi sytuacjami, w których znalezienie nowych rozwiązań wymaga opracowania innowacyjnych sposobów podejścia i procedur.

Zarządzał wieloma dużymi projektami na trzech kontynentach – w Europie, Ameryce i Azji, spotykając się z ogromnym zadowoleniem klientów.

Odpowiada również za kierowanie zespołem architektów, inżynierów i konsultantów budownictwa oraz logistyki w polskim oddziale Metroplan Group w dwóch biurach, we Wrocławiu i w Warszawie.

Absolwent Logistyki na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej.

 


Experienced in realisation of big, international industrial projects, especially in the fields of new location development, logistics consulting, planning and design of new production and logistics infrastructure, costs optimisation and comprehensive project management.

Interested in implementation of new management strategies and organisation structures, as well as negotiations and dealing with unpredictable situations, where finding new solutions requires development of new approaches and procedures.

Managed a number of big projects on three continents – Europe, America and Asia, with excellent feedback from the clients.

Responsible also for managing a team of architects, engineers and construction and logistics consultants at the Polish branch of Metroplan Group in their two offices, in Wrocław and Warsaw.

Graduated in Logistics at the Faculty of Mechanical Engineering from Wrocław University of Science and Technology.