Ma 12 lat doświadczenia w branży paliwowej. Z Shell związany od 2007 roku. Aktualnie odpowiedzialny za kontrakty zakupowe LPG oraz LNG w zakresie budowania strategii zakupowej oraz prowadzenia negocjacji. Koordynuje procesy wdrażania kontraktów oraz zapewnienia doskonałości operacyjnej. W trakcie swojej kariery odpowiadał za rozwój sprzedaży środków smarnych Shell oraz jakość paliw na stacjach Shell w Europie Środkowo-Wschodniej. Reprezentant Shell w Polskim Komitecie Normalizacyjnym, Podkomitet Paliw Płynnych. Absolwent Inżynierii Procesów Chemicznych na Politechnice Poznańskiej oraz studiów podyplomowych z Zarządzania Projektami na Wyższej Szkole Handlowej.


Marcin Rykala has 12 years of experience in the oil & gas sector. Working with Shell from 2007. Currently responsible for the LPG and LNG supply contracts in the Central Eastern Europe. With this assignment develops supply strategy and conducts supply negotiations. Coordinates contracts implementation and operation excellence processes. His experience contains also the development of Shell lubricants sales and responsibility for the fuels quality at Shell retail stations in Central Eastern Europe. Represented Shell in the Polish Standardization Committee, Liquid Fuels Subcommittee. A graduate of Chemical Engineering at Poznan University of Technology, postgraduate studies of Project Management at Warsaw School of Economics.