Stanowisko: Dyrektor

Instytucja: Hafen Hamburg Marketing e.V. Przedstawicielstwo w Polsce

Od ponad 30 lat związany zawodowo z gospodarką morską. Absolwent Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, studiów podyplomowych na Uniwersytecie Gdańskim (Transport i Logistyka) oraz MBA in Logistics and Supply Chain Managment na Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu. Doświadczenie praktyczne zdobywał jako oficer marynarki handlowej na statkach armatorów polskich i brytyjskich, następnie w agencji reprezentującej armatora CMA-CGM. Od 2002 roku reprezentuje port Hamburg w Polsce. Prowadzi wykłady na uczelniach w Warszawie i w innych miastach z zakresu technologii i organizacji morskich przewozów kontenerowych.


Position: Director

Institution: Hafen Hamburg Marketing e.V. Representation in Poland

For over 30 years he has been professionally involved in the maritime economy. A graduate of the Gdynia Maritime University, postgraduate studies at the University of Gdańsk (Transport and Logistics) and MBA in Logistics and Supply Chain Management at the University of Logistics in Poznań. He gained practical experience as a merchant navy officer on ships of Polish and British shipowners, then in an agency representing the shipowner CMA-CGM. Since 2002, he has been representing the port of Hamburg in Poland. He lectures at universities in Warsaw and other cities in the field of technology and organization of sea container transport.