Prokurent w spółce PKP Cargo Connect Sp. z o.o. oraz Zastępca Dyrektora Biura Handlowego. Były członek zarządu Spółki PKP Cargo Connect GmbH w Hamburgu. Odpowiedzialny za rozwój nowego biznesu oraz kontakty z podmiotami gospodarczymi działającymi na rynku polskim, ukraińskim i niemieckim.

 


Proxy at PKP Cargo Connect Sp. z o.o. and Deputy Director of the Sales Office. Former board member of PKP Cargo Connect GmbH in Hamburg. Responsible for the development of new business and contacts with business entities operating on the Polish, Ukrainian and German market.