Manager z ponad 20 letnim międzynarodowym doświadczeniem zawodowym w logistyce. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania finansami organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie oraz  uzyskał tytuł Master of Business Administration po ukończeniu studiów organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie we współpracy ze Stockholm University. Międzynarodowe doświadczenie zawodowe zdobywał pracując między innymi w Grupach: Arcelor Mittal i CTL Logistics, gdzie zajmował się zarządzaniem i organizacją złożonych projektów logistycznych.  Od roku 2016 pełni funkcję Prezesa Zarządu Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Członek Stowarzyszenia Expertów i Menedżerów Transportu Szynowego.


Manager with over 20 years of international professional experience in logistics. A graduate of the Faculty of Law and Administration of the Jagiellonian University. He also completed post-graduate studies in financial management organized by the Warsaw School of Economics and obtained the title of Master of Business Administration after graduating from studies organized by the University of Economics in Krakow in cooperation with Stockholm University. He gained international professional experience working, among others, in the following groups: Arcelor Mittal and CTL Logistics, where he dealt with the management and organization of complex logistics projects. Since 2016, he has been the President of the Management Board of Euroterminal Sławków Sp. z o.o. Member of the Association of Experts and Managers of Rail Transport.