Analityk i specjalista w zakresie mobilności, logistyki oraz planowania systemów transportowych, inwestycji infrastrukturalnych i organizacji publicznego transportu zbiorowego. Adiunkt na Uniwersytecie Warszawskim w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG).
Zawodowo związany rynkiem kolejowym jako prezes Instytutu Rozwoju i Promocji Kolei i pełnomocnik Urzędów Marszałkowskich z koordynujący organizację przewozów regionalnych. Następnie członek zarządów oraz rad nadzorczych przewoźników kolejowych – w tym m.in. PKP Przewozy Regionalne, Warszawskiej Kolei Dojazdowej, Szybkiej Kolei Miejskiej. W latach 2009-2010 prezes Kolei Mazowieckich, a od 2012 do 2014 wiceprezes Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku kolejowego. Aktualnie Prezes Fundacji „Pro Kolej”.
Autor i współautor kilkudziesięciu opracowań analitycznych, projektów badawczych, zmian legislacyjnych oraz studiów wykonalności dla przemysłu i transportu. Licencjonowany maszynista kolejowy i jednocześnie branżowy komentator prasowy i telewizyjny.

 


Analyst and specialist in the field of mobility, logistics and planning of transport systems, infrastructure investments and organization of public collective transport. Assistant professor at the University of Warsaw at the Center for European Regional and Local Studies (EUROREG).
Professionally connected with the railway market as the president of the Railway Development and Promotion Institute and representative of the Marshal’s Offices, coordinating the organization of regional transport. Then, a member of management boards and supervisory boards of railway carriers – incl. PKP Przewozy Regionalne, Warsaw Commuter Railway, Fast City Rail. In 2009-2010, he was the president of Koleje Mazowieckie, and from 2012 to 2014, the vice-president of the Railway Transport Office for rail market regulation. Currently, the President of the „Pro Kolej” Foundation.
Author and co-author of several dozen analytical studies, research projects, legislative changes and feasibility studies for industry and transport. A licensed train driver and at the same time an industry press and TV commentator.