Pan Jacek Rutkowski jest absolwentem kierunku prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz studiów Executive MBA w Marseille Graduate School of Management (organizowanych przez Uniwersytet Gdański) i studiów podyplomowych w zakresie zarządzania finansami przedsiębiorstw w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Jacek Rutkowski posiada ponad 25 letnie doświadczenie zawodowe, w tym ponad 16 letnie w branży kolejowej. W latach 2016-2018 zajmował funkcję Prezesa Zarządu Cargotor sp. z o.o. Od 2018 do 2019 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu w PKP CARGO Centrum Logistyczne Małaszewicze Sp. z o.o. a od 2019 roku jako Prezes Zarządu PKP CARGO TERMINALE Sp. z o.o.

Posiada również doświadczenie we współpracy z krajowymi instytucjami nadzorującymi branżę kolejową oraz unijnymi instytucjami. Jest autorem programów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego.