W Rabenie pracuje ponad 10 lat. Pierwsze cztery zajmował się powstaniem nowego oddziału w Opolu, gdzie był odpowiedzialny za stworzenie struktur biurowych, sprzedażowych oraz części transportowo-magazynowej oraz tym, co w tamtym momencie było najważniejsze – pozyskaniem nowego biznesu.

Po tym okresie nastąpiły przenosiny do Oddziału w Gliwicach i objęcie opieki nad lokalnym działem sprzedaży. Kolejne zadanie to praca na stanowisku Key Account Managera w dystrybucji międzynarodowej. Obecnie od kilku lat w Centrali Raben Logistics Polska odpowiada za rozwój logistyki kontraktowej.

 

He has been working in Rabena for over 10 years. The first four dealt with the creation of a new branch in Opole, where he was responsible for the creation of office and sales structures as well as the transport and warehouse part, and what was most important at that time – acquiring a new business.

After this period, there was a transfer to the branch in Gliwice and taking care of the local sales department. The next task is to work as a Key Account Manager in international distribution. Currently, for several years at the Raben Logistics Polska Head Office, he has been responsible for the development of contract logistics.