Doradca biznesowy z zakresu ekspansji na rynki zagraniczne, głównie na rynek rumuński. Posiada kilkuletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie rozwoju biznesu i ekspansji na rynkach zagranicznych. Zrealizował wiele projektów dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw polskich i zagranicznych z następujących branż: rolno-spożywcza, maszynowa, metalowa, produkcja przemysłowa.
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku globalny biznes, finanse i zarządzanie i Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku biznes międzynarodowy.
Znajomość języków obcych: angielski, rumuński, niemiecki.