Call for papers 2021

Celem Konferencji jest omówienie współczesnych zagadnień z zakresu logistyki i SCM. Konferencja jest platformą do interakcji między naukowcami, zarówno formalnie podczas sesji, jak i nieformalnie poza nimi. Artykuły zgłoszone na konferencję zostaną ocenione pod kątem ewentualnej publikacji w uznanym czasopiśmie akademickim i zostaną poddane podwójnej recenzji przez międzynarodowych recenzentów. Autorzy mogą samodzielnie wybrać między Central European Management Journal (CEMJ), MEiN: 40Material Economy and Logistics (MEL), MEiN:40 w zależności od osobistych preferencji i dopasowania tekstu do misji danego czasopisma. Proces zgłoszeń do czasopisma będzie zarządzany przez jego redaktorów. Autorzy referatów przyjętych na Konferencję zostaną poproszeni o wygłoszenie referatu na CSCMP CEE Conference. Prezentacja jest warunkiem wstępnym ewentualnej publikacji w jednym z czasopism.

Abstrakt prosimy przesyłać na adres: conferencecscmp@kozminski.edu.pl

Kontakt

Osoby kontaktowe do udzielania informacji.

Aleksandra Tokarz

Diana Efendiyeva

Uczestnicy Konferencji mogą korzystać z parkingu hotelu Arche Hotel przy Al. Krakowska 237 . Hotel posiada podziemny parking płatny dla gości hotelowych i konferencyjnych. Cena: 10PLN/h , 30 PLN/doba